Certifikati i ovlaštenja

Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada

Program osposobljavanja za ososbe koje provode energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1

Program osposobljavanja za ososbe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina, te energetske preglede javne rasvjete – MODUL 2

Ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom – u dijelu koji se odnosi na građevinski dio zgrade.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu

Pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlašteni inženjer građevinarstva” – BOŽO MARKIĆ

Pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlašteni inženjer građevinarstva” – IVAN MARKIĆ

Uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada – MODUL 1

Imenovanje za stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlašteni voditelj građenja građevinske struke”

Ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara